Realisaties

De schaalgrootte maakt het mogelijk om het lokale CLB-aanbod uit te breiden voor de leerling en zijn ouders.

MDT :

SABRO zet in op een multidisciplinair team dat samengesteld is uit medewerkers uit de verschillende centra.  Samen staat het team ouders en leerlingen bij voor het indienen van een dossier bij de intersectorale toegangspoort.  Zo kan ook niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp aangevraagd worden.

INFORMATIE :

CLB’s hebben de opdracht om objectieve informatie te geven aan ouders en leerlingen omtrent ons onderwijs.  Een werkgroep optimaliseert deze informatie met het oog op een betere dienstverlening.

Zoom