Home

Samenwerking is het antwoord …

 

De vrije centra voor leerlingenbegeleiding van Aarschot, Diest-Tessenderlo, Haacht-Keerbergen en Tienen zijn partners in dit verhaal en hebben een lange traditie van collegiaal overleg en samenwerking.

Sinds 2016 werken de besturen aan een bestuurlijke schaalvergroting.

Elk van deze centra draagt de lokale verankering hoog in het vaandel, maar ziet ook de opportuniteiten van een samenwerking.

De vier centra blijven een sterke netwerkpartner.  Zij engageren zich ten volle in de talrijke netwerken binnen de CLB-sector (netgebonden en netoverschrijdend), binnen onderwijs, welzijn en volksgezondheid.

Zoom